Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2014 16:42

Παρουσίαση θεμάτων ESTIF, Απ. Οικονόμου

Στη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου 2014, ο εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF Κος Οικονόμου έκανε παρουσίαση της αγοράς των θερμικών ηλιακών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και άλλα θέματα και δράσεις της ESTIF.