Κυριακή, 08 Ιούλιος 2012 20:35

Παρουσίαση από την Knauf insulation στη Γ.Σ. της ΕΒΗΕ

Επισυνάπτεται η παρουσίαση από την Knauf insulation, μέλος της ΕΒΗΕ, στη Γενική Συνέλευσης της 4/7/2012, με αντικείμενο τα μονωτικά ηλιακά ειδικά για ηλιακούς συλλέκτες.