Τρίτη, 03 Ιούλιος 2012 17:44

Αναφορά με διεθνή στοιχεία για την αγορά Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Στοιχεία της παγκόσμιας αγοράς θερμικών ηλιακών συστημάτων μέχρι το έτος 2010.