Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2012 13:53

Ο ΟΠΕ ενισχύει τους εξωστρεφείς κλάδους και προσκαλεί την ΕΒΗΕ

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕ κος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης μας ενημέρωσε για νέο κύκλο δράσεων και συνεργασιών με εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και προαναγγέλλει την συνεργασία και με την ΕΒΗΕ για τον από κοινού καθορισμό δράσεων.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.