Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2011 14:03

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για προώθηση εξαγωγών θερμικών ηλιακών

Απεστάλη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με παράλληλη κοινοποίηση προς τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας με αίτημα τη συνάντηση με το Δ.Σ. της ΕΒΗΕ, για την προώθηση των εξαγωγών θερμικών ηλιακών συστημάτων.