Παρασκευή, 08 Οκτώβριος 2010 14:02

Η ΕΒΗΕ δήλωσε συμμετοχή στο Πιλοτικό πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ"

Επισυνάπτεται η δήλωση πρόθεσης συνεργασίας για την ανάπτυξη του προγράμματος "Πράσινη Γειτονιά".