Επιχειρηματική αποστολή σε Ινδία & Τυνησία

Επιχειρηματική Αποστολή Προέδρου ΕΒΗΕ, κ. Καστανάκη στην Ινδία (11/2007) και στην Τυνησία (10/2007).

Powered by AID360 Limited Hong Kong