Συμμετοχή σε πρόταση ST-ESCO II

Κατατέθηκε πρόταση της ΕΒΗΕ (στη Διεύθυνση Ενέργειας της Κοινότητας) για συμμετοχή της στο πρόγραμμα ST- ESCO II. Ήδη η ΕΒΗΕ συμμετείχε με επιτυχία στο πρόγραμμα ST- ESCO (που έληξε στις 30/ 06/ 07) www.stescos.org

Ανανεωμένη απάντηση τον Ιούνιο του 2008.

Powered by AID360 Limited Hong Kong