Πρόγραμμα ECO-BUILDING

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΕΒΗΕ ( με άλλα 6 μέλη) στο πρόγραμμα ECO-BUILDING (Διάδοση εμπειρίας της ΕΒΗΕ σε χώρες της Ευρώπης). Πρώτη συνάντηση στη Ρώμη 8 & 9 Νοεμβρίου 2007.

Powered by AID360 Limited Hong Kong