Πρόγραμμα EURO-ASIA

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΕΒΗΕ (με άλλα 15 μέλη ) στο Πρόγραμμα EURO- ASIA (Διάδοση Ηλιακής Τεχνολογίας στην Κίνα). Πρώτη συνάντηση στην Αθήνα 17- 10 -07.

Link για περισσότερες πληροφορίες: http://www.b2bsunrise.net

Powered by AID360 Limited Hong Kong