Ημερίδα για την ενεργειακή σήμανση/ οικολογικό σχεδιασμό

Τη Δευτέρα 8/6/2015 η ΕΒΗΕ και η ΕΝΕΕΠΙΘΕ, με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΥΠΑΠΕΝ ημερίδα με θέμα την εφαρμογή των κανονισμών για την Ενεργειακή Σήμανση και τον Οικολογικό Σχεδιασμό για συγκροτήματα θέρμανσης νερού και χώρων, για προϊόντα θερμικής ηλιακής ενέργειας.

Στόχοι της ημερίδας ήταν αφενός η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου της χώρας για τις νέες νομικές απαιτήσεις για τα προϊόντα και αφετέρου η πρόσκληση της πολιτείας και των ελεγκτικών μηχανισμών της για έλεγχο της αγοράς, τόσο σε εγχώρια παραγόμενα όσο και σε εισαγόμενα προϊόντα.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας Δρ Ι. Τόλιος και οι Πρόεδροι των Ενώσεων ΕΒΗΕ και ΕΝΕΕΠΙΘΕ, κ.κ. Π. Κωνσταντινίδης και Τ. Στάπας αντίστοιχα.

Ακολούθησαν τεχνικές παρουσιάσεις για την εφαρμογή των κανονισμών στα εν λόγω προϊόντα, με ερμηνευτικές αλλά και εργαστηριακές προσεγγίσεις, με στόχο να αναλυθεί πρακτικά η διαδικασία δοκιμών και πιστοποίησης των προϊόντων αλλά και η ευρύτερη συμμόρφωση κατασκευαστών, εμπόρων, μελετητών και εγκαταστατών.

Ο κύκλος των παρουσιάσεων έκλεισε με την παρουσίαση του Δρ. Α. Μιτιακούδη, προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο οποίος παρουσίασε το ρόλο και τη σημασία της εποπτείας της αγοράς, δεσμευόμενος παράλληλα για τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά για μη συμμορφούμενα προϊόντα μετά την καταληκτική ημερομηνία του κανονισμού, τον Σεπτέμβριο 2015. Η ημερίδα έκλεισε με τη διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τράπεζας, υπό το συντονισμό του Προϊσταμένου του Εργαστηρίου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων Δρ. Μ. Μπελεσιώτη κατά την οποία συζητήθηκαν απορίες του κοινού. Τέλος, ανακοινώθηκε η διοργάνωση και νέας ημερίδας, ειδικότερα απευθυνόμενης προς τους εγκαταστάτες, ενώ το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκάλεσε τους Έλληνες κατασκευαστές σε συνάντηση στους χώρους του εργαστηρίου για επίλυση εξατομικευμένων ερωτημάτων και αναλυτικότερη ενημέρωση.

Powered by AID360 Limited Hong Kong