Συμμετοχή της ΕΒΗΕ στην διακρατική εκαίδευση για clustering στους τομείς ενέργειας

Η ΕΒΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ιορδάνη Παραδεισιάδη στη διακρατική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο Zagreb της Κροατίας, στις 26/11/2014.

Θέμα της εκπαίδευσης ήταν η χρήση ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για clusters και ΜΜΕ για συνεργασίες στους τομείς της Ενέργειας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος SMART IN MED. Στο πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.smartinmed.eu

Powered by AID360 Limited Hong Kong