Παρουσιάσεις ομιλητών συνεδρίου ΕΒΗΕ στην 9η HORECA 2014

Παρουσιάσεις ομιλητών στα πλαίσια του συνεδρίου της ΕΒΗΕ στην 9η HORECA.

  • Τεχνικές παράμετροι ηλιακών συστημάτων νερού χρήσης - Π. Τσεκούρας [Τμήμα θερμικών ηλιακών συστημάτων Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)]
  • Οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα χρήσης ηλιακών συστημάτων στον ξενοδοχειακό τομέα - Α. Παπαδόπουλος [Διευθυντής Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]
  • Στάδια Εγκατάστασης - Συντήρηση ηλιακών συστημάτων στα ξενοδοχεία - Α. Οικονόμου [Εκπρόσωπος Ελλάδας στην European Solar Thermal Industry Federation]
  • Αρχιτεκτονική ενσωμάτωση ηλιακών συστημάτων στα ξενοδοχεία - Μ. Αθανασιάδου [Schema Architecture and Engineering]
  • Εφαρμογή θερμικών ηλιακών συστημάτων στο “ΚERAME Studios and Appartments” - Θ. Ανδριώτης [Ιδιοκτήτης “ΚERAME Studios and Appartments”, “Atheras Hotel”]

 

Powered by AID360 Limited Hong Kong