Γιατί να γίνω μέλος της ΕΒΗΕ;

Η ΕΒΗΕ αποτελείται από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα και συνεργάζεται με τους βασικότερους θεσμικούς και ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Τα οφέλη από την συμμετοχή στην ΕΒΗΕ, είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 1. Η επαφή μεταξύ των μελών και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 2. Η δυνατότητα σύναψης επαγγελματικών σχέσεων με άλλες εταιρίες – μέλη.
 3. Η πληροφόρηση
  • για τάσεις και νέα από την Ελληνική και Διεθνή αγορά
  • νέα προϊόντα
  • νέες πρώτες ύλες
  • εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού
  • προβληματικούς πελάτες / προμηθευτές
  • τεχνικά θέματα πάσης φύσεως, νέα μηχανήματα
  • νομοθεσία, προγράμματα επιδότησης
  • πρότυπα, πιστοποιήσεις, δοκιμές προιόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • διάφορα
 4. Η άσκηση επιρροής προς το δημόσιο (Υπουργεία, Φορείς). Παράδειγμα η υποχρεωτική πλέον εγκατάσταση ηλιακών σε κατοικίες που προβλέπει ο νέος ΚΕΝΑΚ.
 5. Η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις με την βοήθεια του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.
 6. Η ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας λόγω της συμμετοχής στην ΕΒΗΕ, μαζί με τις σοβαρότερες ετιαίες του κλάδου.

Πως μπορείτε να γίνετε μέλος

Η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά μέλη (κατασκευαστικές) ανέρχεται στα 800 ευρώ και για τα συνεργαζόμενα μέλη (ερευνητικοί, εμπορικοί οργανισμοί κλπ) στα 300 ευρώ.

Για να γίνετε μέλος σας παρακαλούμε ξεκινήστε συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.

Μέλη της ΕΒΗΕ

Δείτε την πλήρη λίστα τακτικών και συνεργαζόμενων μελών της ΕΒΗΕ.

Powered by AID360 Limited Hong Kong