Το πρόγραμμα "Χτίζοντας το Μέλλον"

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκεί, θεωρεί επιβεβλημένη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Ελλάδας για το 20 20 20, που μεταφράζεται σε:

  • 20% εξοικονόμηση ενέργειας
  • 20% μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • 20% αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

το πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον προβλέπει 3,100,000 ενεργειακές παρεμβάσεις στον κτηριακό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που εξασφαλίζει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και σημαντικές εκπτώσεις στους πολίτες που θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης αλλά όχι απλοί ηλιακοί θερμοσίφωνες. Οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Βήμα 1

Συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση εγγραφής, μέσω του δικτυακού τόπου http://www.ktizontastomellon.gr.

Βήμα 2

Το ΚΑΠΕ έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας και σας βοηθάει να συμπληρώσετε την ειδική δήλωση πιστοποιημένων προϊόντων, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος. Στη συνέχεια προσκομίζετε τα σχετικά πιστοποιητικά απόδοσης των δηλωθέντων προϊόντων στο ΚΑΠΕ.

Βήμα 3

Το ΚΑΠΕ σας αποστέλλει την προς υπογραφή εθελοντική συμφωνία, για την έκπτωση στα δηλωθέντα προϊόντα (εφόσον αυτό δεν έχει γίνει από τον αντίστοιχο επαγγελματικό/ κλαδικό φορέα που συμμετέχετε).

Βήμα 4

Αποδεχόμενοι ότι συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις ποιότητας και ελέγχου, υπογράφετε την εθελοντική συμφωνία με το ΚΑΠΕ (εφόσον πάλι αυτό δεν έχει γίνει από τον αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα/ κλαδικό φορέα στον οποίο συμμετέχει).

Βήμα 5

Στη συνέχεια θα πρέπει να παρέχετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που συμφωνήθηκαν, να συγκεντρώνετε τις πληροφορίες των πελατών και να ενημερώνετε το ΚΑΠΕ για κάθε εγκατάσταση ή πώληση που πραγματοποιείτε.

Γραμμή επικοινωνίας: 210 6603 238

Powered by AID360 Limited Hong Kong