ΕΒΗΕ (γενικές συνελεύσεις, πρακτικά)

Παρουσιάσεις ομιλητών στη Γενική Συνέλευση της ΕΒΗΕ, 28/1/2019

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/13wOmW7lDrkBi4" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/ebhegr/solar-heat-europe" title="Παρουσίαση Κωνσταντίνου Τραβασάρου Προέδου Solar Heat Europe" target="_blank">Παρουσίαση Κωνσταντίνου Τραβασάρου Προέδου Solar Heat Europe</a> </strong> </div>
<br/>
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/9mREJbv1tZSDbq" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/ebhegr/ss-131639549" title="Παρουσίαση Δρ. Ηλία Χοντζόπουλου - Έρευνα και Ανάπτυξη - Δυνατότητες και Οικονομικά/ φορολογικά κίνητρα" target="_blank">Παρουσίαση Δρ. Ηλία Χοντζόπουλου - Έρευνα και Ανάπτυξη - Δυνατότητες και Οικονομικά/ φορολογικά κίνητρα</a> </strong> </div>

Powered by AID360 Limited Hong Kong