Προγράμματα

Συμμετοχή σε πρόταση ST-ESCO II

Κατατέθηκε πρόταση της ΕΒΗΕ (στη Διεύθυνση Ενέργειας της Κοινότητας) για συμμετοχή της στο πρόγραμμα ST- ESCO II. Ήδη η ΕΒΗΕ συμμετείχε με επιτυχία στο πρόγραμμα ST- ESCO (που έληξε στις 30/ 06/ 07) www.stescos.org

Ανανεωμένη απάντηση τον Ιούνιο του 2008.

Πρόγραμμα ECO-BUILDING

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΕΒΗΕ ( με άλλα 6 μέλη) στο πρόγραμμα ECO-BUILDING (Διάδοση εμπειρίας της ΕΒΗΕ σε χώρες της Ευρώπης). Πρώτη συνάντηση στη Ρώμη 8 & 9 Νοεμβρίου 2007.

Πρόγραμμα EURO-ASIA

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΕΒΗΕ (με άλλα 15 μέλη ) στο Πρόγραμμα EURO- ASIA (Διάδοση Ηλιακής Τεχνολογίας στην Κίνα). Πρώτη συνάντηση στην Αθήνα 17- 10 -07.

Link για περισσότερες πληροφορίες: http://www.b2bsunrise.net

Powered by AID360 Limited Hong Kong