Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Αγορές, Βιομηχανία, Προοπτικές

Η αρχή λειτουργίας όλων των ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι απλή: η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερμότητα που συλλέγεται και μεταφέρεται σε ένα ρευστό. Η θερμότητα χρησιμοποιείται απευθείας ή μέσω ενός εναλλάκτη μεταφέρεται στη τελική χρήση. Η θερμότητα από ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη θέρμανση νερού χρήσης, θέρμανση χώρων, θερμότητα για βιομηχανικές διεργασίες, κλιματισμό, ξήρανση. Ο σχεδιασμός των συστημάτων, η απόδοση και η αξιοπιστία συνεχώς βελτιώνονται. Παράλληλα το κόστος μειώνεται.

Η θέρμανση νερού χρήσης αποτελεί σε μεγάλο ποσοστό τη πιο διαδεδομένη εφαρμογή ηλιακών θερμικών συστημάτων παγκοσμίως. Ιδιαίτερα με τη μορφή των θερμοσιφωνικών συστημάτων όπως είναι γνωστά και στη χώρα μας.

Σε πολλές από τις μεγαλύτερες αγορές όπως η Κίνα, Αυστραλία, Ταιβάν, Ισραήλ, Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι η πιο πετυχημένη εφαρμογή.

Το 2007 η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς ηλιακών θερμικών συστημάτων σε λειτουργία ήταν ίση με 146.8 GWth που αντιστοιχούν σε 209.7 εκατομμύρια τετραφωνικά μέτρα συλλεκτών. Από αυτά οι 120.5 GWth προέρχονται από επίπεδους συλλέκτες και σωλήνες κενού, 25.1 GWth σε συλλέκτες χωρίς διαφανές κάλυμμα και 1.2 GWth. σε συλλέκτες αέρος.

Powered by AID360 Limited Hong Kong