Τι ζητά η ΕΒΗΕ;

Η σημερινή ανάπτυξη των ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα, υπολείπεται όχι μόνο των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά και των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο στο πλαίσιο της κοινοτικής Λευκής Βίβλου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όσο και του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών. Γι' αυτό και η ΕΒΗΕ ζητά τη θέσπιση επιπλέον μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά, θα μπορούσαν να αντλήσουν από την εμπειρία άλλων χωρών και προτείνεται να κινούνται στην εξής κατεύθυνση:

1. Θέσπιση ενός εθνικού στόχου για την εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών.

Η πρόταση της ΕΒΗΕ για τη χώρα μας είναι η εγκατάσταση περίπου 10 εκατ. τετραγωνικών μέτρων συλλεκτών ως το 2015 (περιλαμβανομένων των συστημάτων για θέρμανση και κλιματισμό). Ο στόχος αυτός (περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο ηλιακών συλλεκτών για κάθε κάτοικο) έχει υιοθετηθεί και από μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, αφού θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποφυγή της έκλυσης τουλάχιστον 4 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως.

2. Παροχή οικονομικών κινήτρων για τον οικιακό και μικρό εμπορικό τομέα.

Τα κίνητρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή φοροαπαλλαγών (που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα αλλά δυστυχώς καταργήθηκαν), μειωμένου ΦΠΑ ή και επιδότησης για αγορά και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος, όπως ισχύει άλλωστε και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Powered by AID360 Limited Hong Kong