Χορηγός επικοινωνίας - B2Green


Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων SOLAR CV

Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες παγκοσμίως στη χρήση ηλιακής θερμικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η αναλογία των εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών ανά κάτοικο είναι μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Η ηλιακή θερμική αγορά ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Εκείνη τη στιγμή, σχεδόν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες για την θέρμανση του ζεστού νερού, επομένως, η άνοδος της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγοράς ηλιακών-θερμικών συστημάτων.

Πολλές εταιρίες δραστηριοποιούνται πλέον σε αυτόν τον τομέα και έχουν κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας αγοράς.

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) ιδρύθηκε το 1979 με στόχο να ενώσει τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας, να αποτελέσει έναν κόμβο προώθησης των προτάσεων των εταιριών-μελών της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να προαγάγει την τεχνολογική ενημέρωση, την έρευνα και την διάδοση των ηλιακών - θερμικών εφαρμογών.

Περισσότερα για την ΕΒΗΕ